Kvalitetna tiskarna

Kljub temu, da se vse novice, dogajanja, obvestila ter tako naprej prejema po elektronski obliki, moramo omeniti, da  se še vedno pojavlja tudi tisk. V omenjenem primeru gre predvsem za to, da elektronskih virov ne moremo brati popolnoma vse povsod, med tem ko natiskane vire lahko. Recimo da smo nekje, kjer nimamo dostopa do električne energije ter spleta. V takem primeru pa za nas poskrbi tiskarna, ki nam natisne določene izvode revij ter časopisov. Tiskarna ima nalogo, kot že ime samo pove, da tiska. Tiskamo na različne materiale, največkrat pa je to zagotovo papir. Tiskarna ima poleg tiskanja nalogo material najprej dobro pripraviti. To lahko stori s pomočjo različnih programov, ki pa ga izbere glede na tip medija, ki ga obdeluje. Tukaj je mišljeno predvsem to, da so nekateri programi boljši za slike, nekateri pa za knjige ter slike in tako naprej. Sicer je znano, da je uporaba in obisk tiskarne zaradi internetnih oziroma elektronskih virov precej upadla, vendar se kljub temu še vedno veliko ljudi poslužuje uporabe le-te.

Tiskarna danes uporablja kar precej različnih tehnik tiska in sicer:

  • sitotisk
  • rotacijski tisk
  • knjigotisk
  • tampotisk
  • digitalni tisk
  • ofsetni tisk
  • ….

Vsaka omenjena tehnika tiska ima svoj način oziroma namen uporabe. Največkrat uporabljena tehnika za tiskanje knjig, revij, letakov, brošur ter tako naprej se uporabljata dve tehniki tiska in sicer ofsetni ter digitalni tisk. V kolikor tiskarna združi vse tehnike tiskanja, lahko na enem mestu nudi kompletne storitve s strani tiskanja.