Tiskarna in tiskanje


Tiskarna in tiskanje
Živimo v času elektronike in medijev. Sicer je res, da se večina tako medijev kot drugih zadev povezanih z njimi najde predvsem na spletu ali televiziji, še vedno pa so zelo popularni časopisi, revije in druge tiskane verzije medijev. Da pa tej, tako imenovani tiskani mediji ogledajo luč sveta poskrbi tiskarna. Sam tisk sega že v davni srednji vek, kjer je bil poklic tiskarja eden izmed najbolj cenjenih poklicev, tiskarna pa je bila zelo velika redkost. Vendar se je tiskarna čez čas seveda razvila tako, da lahko sedaj najdemo ogromno različnih tiskarn, ki se ukvarjajo s tiskom tako časopisov, revij in drugih tiskovin. Nekoč je tiskarna podpirala zgolj tisk enega samega določena časopisa oziroma če pogledamo globlje v zgodovino so tiskarne služile zgolj za tiskanje knjig. Sedaj pa tiskarna poskrbi, da luč sveta ogledajo tako knjige, kot tudi razno razne revije, časopisi, zloženke, prospekti, plakati in druge tiskovine. Vendar ljudje pod besedo tiskarna jemljejo zgolj sam tisk, ne vedo pa da za njim stoji še kup drugih zadev. Tiskarna mora poleg samega tiskanja vse tiskovine poprej dobro pripraviti in urediti, tako, da je sam tiskani izdelek kvaliteten in dobro izdelan. Za pripravo tiskovin so pomembni različni računalniški programi. Za samo izdelovanje knjige je na primer eden izmed najboljših programov InDesign, ki vam omogoča prelome strani, za izdelovanje plakatov in logotov pa so tu še programi kot na primer Corel Draw, Ilustrator, PhotoShop in drugi vektorski ali bitni računalniški programi. Ko tiskovino izdelamo tako, kot želimo jo je potrebno za tisk še pripraviti. Priprava za tisk terja kar nekaj različnih postopkov. najprej moramo vse slike, ki jih imamo v naši knjigi, na našem plakatu ali čem drugem spremeniti v tristo dpi-jev in določiti CMYK barvni prostor, saj s tem naša slika obdrži vso potrebno kvaliteto, ki jo potrebuje za tisk. Nato je potrebno tudi cel končni izdelek spremeniti v CMYK in ga shraniti pot format Tiff, ki je prilagojen za tiskovine. Ko opravimo vse te postopke tiskarji izdelek pošljejo v tisk. Tiskarna je sicer zaradi interneta in televizije počasi začela izgubljati svojo vlogo, saj tiskani mediji niso niti približno tako popularni, kot so bili nekoč, saj dan danes ne potrebujemo časopisov ali revij, saj lahko novice in vesti preprosto najdemo na internetu kadar želimo. Kljub temu se bodo tiskani mediji ohranili saj so še vedno tisa osnova za vse ostale medije, sicer pa le kdo si predstavlja čakanja pri zdravniku, frizerju, ne da bi imel s seboj kakšen časopis ali revijo za preganjanje dolgčasa?