Kvalitetna tiskarna

Kljub temu, da se vse novice, dogajanja, obvestila ter tako naprej prejema po elektronski obliki, moramo omeniti, da  se še vedno pojavlja tudi tisk. V omenjenem primeru gre predvsem za to, da elektronskih virov ne moremo brati popolnoma vse povsod, med tem ko natiskane vire lahko. Recimo da smo nekje, kjer nimamo dostopa do električne energije ter spleta. V takem primeru pa za nas poskrbi tiskarna, ki nam natisne določene izvode revij ter časopisov. Tiskarna ima nalogo, kot že ime samo pove, da tiska. Tiskamo na različne materiale, največkrat pa je to zagotovo papir. Tiskarna ima poleg tiskanja nalogo material najprej dobro pripraviti. To lahko stori s pomočjo različnih programov, ki pa ga izbere glede na tip medija, ki ga obdeluje. Tukaj je mišljeno predvsem to, da so nekateri programi boljši za slike, nekateri pa za knjige ter slike in tako naprej. Sicer je znano, da je uporaba in obisk tiskarne zaradi internetnih oziroma elektronskih virov precej upadla, vendar se kljub temu še vedno veliko ljudi poslužuje uporabe le-te.

Tiskarna danes uporablja kar precej različnih tehnik tiska in sicer:

  • sitotisk
  • rotacijski tisk
  • knjigotisk
  • tampotisk
  • digitalni tisk
  • ofsetni tisk
  • ….

Vsaka omenjena tehnika tiska ima svoj način oziroma namen uporabe. Največkrat uporabljena tehnika za tiskanje knjig, revij, letakov, brošur ter tako naprej se uporabljata dve tehniki tiska in sicer ofsetni ter digitalni tisk. V kolikor tiskarna združi vse tehnike tiskanja, lahko na enem mestu nudi kompletne storitve s strani tiskanja.

Tiskarna in tiskanje


Tiskarna in tiskanje
Živimo v času elektronike in medijev. Sicer je res, da se večina tako medijev kot drugih zadev povezanih z njimi najde predvsem na spletu ali televiziji, še vedno pa so zelo popularni časopisi, revije in druge tiskane verzije medijev. Da pa tej, tako imenovani tiskani mediji ogledajo luč sveta poskrbi tiskarna. Sam tisk sega že v davni srednji vek, kjer je bil poklic tiskarja eden izmed najbolj cenjenih poklicev, tiskarna pa je bila zelo velika redkost. Vendar se je tiskarna čez čas seveda razvila tako, da lahko sedaj najdemo ogromno različnih tiskarn, ki se ukvarjajo s tiskom tako časopisov, revij in drugih tiskovin. Nekoč je tiskarna podpirala zgolj tisk enega samega določena časopisa oziroma če pogledamo globlje v zgodovino so tiskarne služile zgolj za tiskanje knjig. Sedaj pa tiskarna poskrbi, da luč sveta ogledajo tako knjige, kot tudi razno razne revije, časopisi, zloženke, prospekti, plakati in druge tiskovine. Vendar ljudje pod besedo tiskarna jemljejo zgolj sam tisk, ne vedo pa da za njim stoji še kup drugih zadev. Tiskarna mora poleg samega tiskanja vse tiskovine poprej dobro pripraviti in urediti, tako, da je sam tiskani izdelek kvaliteten in dobro izdelan. Za pripravo tiskovin so pomembni različni računalniški programi. Za samo izdelovanje knjige je na primer eden izmed najboljših programov InDesign, ki vam omogoča prelome strani, za izdelovanje plakatov in logotov pa so tu še programi kot na primer Corel Draw, Ilustrator, PhotoShop in drugi vektorski ali bitni računalniški programi. Ko tiskovino izdelamo tako, kot želimo jo je potrebno za tisk še pripraviti. Priprava za tisk terja kar nekaj različnih postopkov. najprej moramo vse slike, ki jih imamo v naši knjigi, na našem plakatu ali čem drugem spremeniti v tristo dpi-jev in določiti CMYK barvni prostor, saj s tem naša slika obdrži vso potrebno kvaliteto, ki jo potrebuje za tisk. Nato je potrebno tudi cel končni izdelek spremeniti v CMYK in ga shraniti pot format Tiff, ki je prilagojen za tiskovine. Ko opravimo vse te postopke tiskarji izdelek pošljejo v tisk. Tiskarna je sicer zaradi interneta in televizije počasi začela izgubljati svojo vlogo, saj tiskani mediji niso niti približno tako popularni, kot so bili nekoč, saj dan danes ne potrebujemo časopisov ali revij, saj lahko novice in vesti preprosto najdemo na internetu kadar želimo. Kljub temu se bodo tiskani mediji ohranili saj so še vedno tisa osnova za vse ostale medije, sicer pa le kdo si predstavlja čakanja pri zdravniku, frizerju, ne da bi imel s seboj kakšen časopis ali revijo za preganjanje dolgčasa?


Tiskanje majic


Tiskanje majic
Ljudje smo vizualni tipi in ogromno damo na izgled sočloveka in ga po njem tudi tako rekoč sodimo. Z oblekami se lahko tako dobesedno predstavimo ljudem oziroma bi lahko rekli, da obleke izražajo naš osebni jaz. Ravno zaradi tega razloga bi lahko razmislili o kakšni čisto unikatni majici, katero vam lahko pomaga izdelati tisk na majice.Tiskanje majic oziroma tisk na majice je sploh v zadnjih časih postal kar zelo popularen. Če si ogledate izložbe v trgovinah boste lahko opazili, da so dejansko vse obleke narejene na enak princip, nosijo vzorce, ki so ta hip popularni in dejansko ni nič takega, ki bi od vsega tega kaj dosti izstopalo. In tu vam lahko pomaga tiskanje majic. Tiskanje majic vam lahko priskrbi kakršen koli motiv, vzorec ali napis, čisto po vaši izbiri! Tako si lahko za majhen denar priskrbite točno tako majico, kot si želite, majico, ki bo zagotovo izražala vaš osebni jaz poleg tega pa tudi dobro izgledala.


Izdelava nalepk


Izdelava nalepk
Vsaka firma ima svoj prepoznaven znak, katerega mora čim bolje oglaševati, da ga bo naredila kar se da prepoznavnega tako, da bodo ljudje vedeli zanjo. Ravno zaradi tega poznamo ogromno različnih vrst oglaševanja ena izmed njih pa je tudi izdelava nalepk. Nalepke so odličen način oglaševanja, izdelava vas ne stane nekega velikega bogastva, prilepite pa jih lahko tako rekoč povsod ljudje pa jih bodo tako zagotovo opazili. Izdelava nalepk poteka čisto tako kot izdelava katere koli druge tiskovine, le da se te tiskajo na drugačen papir, ki seveda omogoča eno stransko lepljivost, tako, da jih lahko nalepimo na določene površine. Izdelava nalepk se seveda opravlja v tiskarnah, nalepke pa lahko seveda po tipografskih merilih izdelate tudi doma. Če nalepke izdelujete doma morate paziti le na to, da boste upoštevali tipografske izreze in robove, slike shranjevali v kvalitetnih formatih in vse skupaj shranili tako, da bo tisk kar se da uspešen in da boste vi z njim zadovolni.